آثار‍ > الفبای ازلی > بدون عنوان دوازده‌تایی

gallery

بدون عنوان دوازده‌تایی

۱۳۹۰

۱۲ عدد - ۷۰*۷۰ سانتیمتر

مجموعه‌ی خصوصی

آثار مشابه