آثار‍ > الفبای ازلی > بدون عنوان چهارتایی

gallery

بدون عنوان چهارتایی

۱۳۸۸

۴ عدد - ۷۰*۷۰ سانتیمتر

مجموعه‌ی خصوصی

آثار مشابه