آثار‍ > الفبای ازلی > دهه‌ی ۱۳۸۰ > بدون عنوان دوازده‌تایی

gallery

بدون عنوان دوازده‌تایی

۱۳۸۹

۱۲ عدد - ۷۰*۷۰ سانتیمتر

آثار مشابه