آثار‍ > الفبای ازلی > دهه‌ی ۱۳۸۰ > بدون عنوان چهار‌تایی

gallery

بدون عنوان چهار‌تایی

۱۳۸۷

۴ عدد - ۷۰*۷۰ سانتیمتر

مجموعه‌ی خصوصی

آثار مشابه