آثار‍ > الفبای ازلی > دهه‌ی ۱۳۷۰ > بدون عنوان

gallery

بدون عنوان

۱۳۷۸

۷۰*۵۰ سانتیمتر

مجموعه‌ی خصوصی

آثار مشابه