آثار‍ > کتابت > دیوان حافظ > در همه دیر مغان نیست چو من شیدایی

gallery

در همه دیر مغان نیست چو من شیدایی

۱۳۸۹

نستعلیق

آثار مشابه