آثار‍ > کتابت > دیوان حافظ > هرچند پیر و خسته‌دل و ناتوان شدم

gallery

هرچند پیر و خسته‌دل و ناتوان شدم

۱۳۸۹

نستعلیق

آثار مشابه