آثار‍ > نقاشیخط‌ > دهه‌‌ی ۱۳۷۰ > ترنج

gallery

ترنج

۱۳۷۰

رنگ روغن روی بوم

۱۲۰*۱۲۰ سانتیمتر

موزه‌ی هنرهای معاصر تهران

آثار مشابه