آثار‍ > نقاشیخط‌ > دهه‌ی ۱۳۸۰ > شقایق

gallery

شقایق

۱۳۸۸

رنگ روغن روی ورق نقره‌ای

۱۱۰*۱۷۰ سانتیمتر

مجموعه‌ی خصوصی

آثار مشابه