آثار‍ > نقاشیخط‌ > دهه‌ی ۱۳۸۰ > مهمانی

gallery

مهمانی

۱۳۸۷

رنگ روغن روی ورق نقره‌ای

۳۰۰*۲۰۰ سانتیمتر

مجموعه‌ی خصوصی

آثار مشابه