آثار‍ > نقاشیخط‌ > دهه‌ی ۱۳۸۰ > همه

gallery

همه

۱۳۸۷

رنگ روغن روی ورق نقره‌ای

۱۲۰*۱۶۳ سانتیمتر

مجموعه‌ی خصوصی

آثار مشابه