آثار‍ > نقاشیخط‌ > دهه‌ی ۱۳۹۰ > سخن بگو

gallery

سخن بگو

۱۳۹۱

رنگ روغن روی بوم

۱۸۰*۱۲۰ سانتیمتر

مجموعه‌ی خصوصی

آثار مشابه