آثار‍ > نقاشیخط‌ > دهه‌ی ۱۳۹۰ > نرگس شیراز (۱۳۵۵)

gallery

نرگس شیراز (۱۳۵۵)

۱۳۹۳

رنگ روغن روی بوم و ورق زر

۷۰*۱۰۰ سانتیمتر

مجموعه‌ی خصوصی

آثار مشابه