آثار‍ > نقاشیخط‌ > دهه‌ی ۱۳۵۰ > ترنج

gallery

ترنج

۱۳۵۲

رنگ روغن روی بوم

۵۲*۵۲ سانتیمتر

موزه‌ی هنرهای معاصر تهران

آثار مشابه