آثار‍ > نقاشیخط‌ > دهه‌ی ۱۳۶۰ > نقطه‌ی سفید

gallery

نقطه‌ی سفید

۱۳۶۴

رنگ روغن روی بوم

۱۲۲*۹۰ سانتیمتر

مجموعه‌ی شخصی محمد احصائی

آثار مشابه