آثار‍ > نقاشیخط‌ > دهه‌ی ۱۳۶۰ > پژواک کلام

gallery

پژواک کلام

۱۳۶۷

رنگ روغن روی بوم

۲۸۵*۱۲۵ سانتیمتر

موزه‌ی هنرهای معاصر تهران

آثار مشابه