آثار‍ > طراحی گرافیک > پوستر > ایران در نمایشگاه بولونیا

gallery

ایران در نمایشگاه بولونیا

۱۳۵۶

چاپ افست

۱۰۰*۷۰ سانتیمتر

آثار مشابه