دریافت‌ها > پرتره‌ها و عکس‌ها > عکس محمد احصائی ـ ۲، ۱۳۵۴