دریافت‌ها > پرتره‌ها و عکس‌ها > عکس، محمد احصایی و «بیا تا گل برافشانیم»، ۱۳۹۵