دریافت‌ها > آثار > نقش‌برجسته، دانشکده الهیات، ۱۳۵۶