نمایشگاه‌ها و حراج‌ها > نمایشگاه‌های انفرادی

۱۳۵۲ گالری سیحون، تهران

۱۳۵۳ انجمن فرهنگی ایران و امریکا، تهران

۱۳۵۴ گالری لیتو، تهران

۱۳۵۴ گالری سیروس، پاریس (فرانسه)

۱۳۵۸ «نگاهی به آثار محمد احصائی از ۱۳۴۷ تا به امروز»، دانشگاه الزهرا، تهران

۱۳۷۹ گالری زند، دوبی (امارات متحده عربی)

۱۳۷۹ گالری اولو، فنلاند

۱۳۸۰ گالری زیبا، ونکوور (کانادا)

۱۳۸۲ هشتمین دوسالانه‌ی جهانی پوستر تهران، گالری صبا (فرهنگستان هنر)

۱۳۸۵ جشنواره‌ی راه ابریشم در هانگجو (چین)

۱۳۹۳ موزه‌ی صلسالی، دوبی (امارات متحده عربی)

۱۳۹۸  گالری بوم، تهران

۱۳۹۹ گالری آنلاین، آرتیبیشن، تهران