توصیفات > توصیف ۳

«احصایی در مقام یک پیشگام در زمینه‌ی کار خود، با جسارت جنبش نوگرای سال‌های ۱۹۶۰ را پذیرا شد. وی با وام‌گرفتن بسیاری عوامل پذیرفته‌شده‌ی سنتیِ خوشنویسی و در عین حال با کاربرد عوامل متن/خط فارسی و کوفی مانند ضربه‌های افقی جسورانه، هنرش را سبک‌تر، پر تحرک‌تر و بیانگرانه‌تر کرد.»
ـ هنگامه فولادوند