درباره > جایزه‌ها و افتخارها

۱۳۵۱ نقاش برگزیده نمایشگاه وزارت فرهنگ و هنر

۱۳۵۵ دریافت جایزه‌ی نمایشگاه کانی سورمر

۱۳۵۷ عضو رسمی هیئت علمی دانشگاه تهران تا بازنشستگی در سال ۱۳۹۵

۱۳۶۷ عضو شورای عالی هنرهای تجسمی ایران

۱۳۷۵ عضو هیئت امنای انجمن خوشنویسان ایران

۱۳۷۶ عضو هیئت مؤسس انجمن هنرمندان نقاش ایران

۱۳۷۷ عضو اولین هیئت مدیره‌ی انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران

۱۳۸۰ عضو هیئت امنای تشخیص مرحله‌ی استادی انجمن خوشنویسان ایران

۱۳۸۳ عضویت پیوسته‌ی فرهنگستان هنر

۱۳۸۳ عضو افتخاری انجمن هنرمندان نقاش

۱۳۸۴ دریافت نشان درجه یکم ملی فرهنگ و هنر از رئیس‌جمهور بنا به تصویب هیئت وزیران

۱۳۸۶ عضو افتخاری انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران

۱۳۸۶ رییس نهمین دوسالانه جهانی پوستر تهران 

١٣٩٩ عضو هيأت امناى حاميان سازمان اسناد و كتابخانه ملى ايران