آثار‍ > نقاشیخط‌ > دهه‌ی ۱۳۸۰ > او بخشنده است

gallery

او بخشنده است

۱۳۸۲

رنگ روغن روی بوم

۲۰۰*۳۰۰ سانتیمتر

مجموعه‌ی خصوصی

آثار مشابه