آثار‍ > نقاشیخط‌ > دهه‌ی ۱۳۸۰ > ستایش مهتاب

gallery

ستایش مهتاب

۱۳۸۷

رنگ روغن روی ورق نقره‌ای

مجموعه‌ی خصوصی

آثار مشابه