آثار‍ > نقاشیخط‌ > دهه‌ی ۱۳۸۰ > فیروزه

gallery

فیروزه

۱۳۸۸

رنگ روغن روی بوم

۲۶۰*۱۸۰ سانتیمتر

مجموعه‌ی شخصی محمد احصائی

آثار مشابه