آثار‍ > نقاشیخط‌ > دهه‌ی ۱۳۹۰ > بیا تا گل برافشانیم

gallery

بیا تا گل برافشانیم

۱۳۹۵

رنگ روغن روی بوم

۱۱۶۵۰*۱۱۸ سانتیمتر

مجموعه‌ی خصوصی

آثار مشابه