آثار‍ > نقاشیخط‌ > دهه‌ی ۱۳۹۰ > رقص آبی

gallery

رقص آبی

۱۳۹۲

رنگ روغن روی بوم

۲۹۲*۲۰۴ سانتیمتر

مجموعه‌ی خصوصی

آثار مشابه