آثار‍ > نقاشیخط‌ > دهه‌ی ۱۳۹۰ > سنبل

gallery

سنبل

۱۳۹۳

رنگ روغن روی ورق نقره‌ای

۱۲۰*۱۸۵ سانتیمتر

مجموعه‌ی شخصی محمد احصائی

آثار مشابه