آثار‍ > نقاشیخط‌ > دهه‌ی ۱۳۹۰ > مهر

gallery

مهر

۱۳۹۳

رنگ روغن روی ورق نقره‌ای

۱۲۰*۱۷۲ سانتیمتر

مجموعه‌ی خصوصی

آثار مشابه