آثار‍ > نقاشیخط‌ > دهه‌ی ۱۳۹۰ > گل سنبل نوروز

gallery

گل سنبل نوروز

۱۳۹۴

رنگ روغن روی بوم

۱۰۰*۱۳۰ سانتیمتر

مجموعه‌ی شخصی محمد احصائی

آثار مشابه