آثار‍ > نقاشیخط‌ > دهه‌ی ۱۳۶۰ > چو ایران نباشد تن من مباد

gallery

چو ایران نباشد تن من مباد

۱۳۶۹

رنگ روغن روی بوم

۸۰*۱۰۰ سانتیمتر

مجموعه‌ی خصوصی خانم منیژه میرعمادی (ناصری)،
اهدایی به موزه‌ی هنرهای معاصر تهران 

آثار مشابه