آثار‍ > نقش برجسته > سفارت ایران در ابوظبی > سفارت ایران در ابوظبی

gallery

سفارت ایران در ابوظبی

۱۳۷۰

کتبه‌ی سفالی در ابعاد ۷۵۰*۱۷۵۰ سانتیمتر

آثار مشابه