تازه‌ها > اتمام تحریر «قرآن مجید» به قلم محقق

در سال ۱۳۹۹ تحریر قرآن مجید توسط استاد محمد احصایی و به قلم محقق به پس از ۹ سال پایان رسید. در این ارتباط استاد احصایی اضافه می‌کنند: «از این زمان به بعد تذهیب عناوین سر سوره‌ها و دیگر نقش‌های لازم، انجام آرایه‌های آخر آیه‌ها شروع شده و همچنان ادامه دارد. تذهیب بدرقه‌ها و صفحات سوره «حمد» و ابتدای سوره «بقره» نیز – برابر سنت – توسط دوست عزیز استاد مجید فداییان در حال برنامه‌ریزی و انجام است.»