توصیفات > توصیف 1

«او زبان بصری بی‌مانندی دارد؛ از طریق بزرگ‌نمایی، تکرار و کنتراست به همه‌ی آثارش استواری معماری و در عین حال جذابیتی دکوراتیو می‌بخشد.»
ـ رُز عیسی